zondag 1 maart 2015

Bioresonantie

MORA-bioresonantietherapie, kortweg MORA- therapie genoemd, is een onderzoek- en behandelmethode die in 1977 door de Duitse arts Morell en elektroingenieur ir. Rasche is ontwikkeld. Hierin worden acupunctuur, homeopathie en elektronica met elkaar gecombineerd tot een nieuw systeem, gebaseerd op bioresonantie.
Bioresonantie is een reactie van het levend organisme op een aangeboden trillingspatroon, van welke aard dan ook. De bekendste voor ons zijn de reactie van het trommelvlies op geluid en van het oog op licht. Zo is het bij ieder ander weefsel in ons lichaam, het is gevoelig voor een bepaalde trilling.
meridianen zoals bekend bij de acupunctuur

De therapie kent 3 aspecten, te weten:
  • meting middels elektro acupunctuur om een diagnose te bepalen
  • behandeling dmv bioresonantie (therapie)
  • Controle van de behandeling middels elektro acupunctuur meting (om het effect te bepalen)
Diagnostiek

Bij elektro-acupunctuur worden de acupunctuurpunten gemeten die op de uiteinden van handen en voeten liggen. De Chinezen hebben lang geleden ontdekt dat een compleet stelsel van van meridianen, ook wel energiebanen genoemd, door het menselijk lichaam loopt. Elke meridiaan staat in verbinding met een orgaan in ons lichaam. Het is gebleken dat de elektrische weerstand van deze banen lager is dan die van het omringende weefsel. Deze weerstand wordt gemeten door een meetgriffel op een acupunctuurpunt (het eindpunt van een meridiaan) te houden en er een niet-voelbaar klein stroompje doorheen te sturen. Als een orgaan niet in orde is, blijkt dat op het bijpassende acupunctuurpunt een andere weerstand wordt gemeten dan wanneer het orgaan gezond is. Door een serie van deze punten te meten, wordt snel en pijnloos een overzicht verkregen van de energiebalans van die persoon. Een belangrijk voordeel is dat een niet goed functionerend orgaan dikwijls al opgespoord kan worden voordat een afwijking met laboratoriumproeven aantoonbaar is.


woensdag 25 februari 2015

Acupunctuur

Acupunctuur is een toepassing van geneeskunst die onderdeel is van de TCG
( Traditionele Chinees Geneeswijze).
De Chinese geneesheren hadden weinig onderzoeksmogelijkheden maar moesten toch ziektebeelden kennen en herkennen. Ze hadden daarvoor hun eigen methode. Ze maakten vooral gebruik van signalen van het lichaam, subtiele veranderingen. Bijvoorbeeld kleur of spanning, kleine veranderingen in de pols of zichtbare signalen op de tong. Door alle signalen te documenteren kwamen zij tot de ontdekking dat er vaak symptomen gelijktijdig optraden, die uiteindelijk leiden tot het stellen van de juiste diagnose.
Bijvoorbeeld: bij longproblemen hoort onder andere de witte kleur (wit rond de neus), het zintuig  reuk, het weefsel huid en de emotie verdriet.
Wij als acupuncturist willen dus zoveel mogelijk informatie verzamelen en gaan u bij intake allerlei vragen stellen die soms niet direct met uw klacht te maken hebben. Uit die verzameling symptomen leiden wij af wat er aan de hand kan zijn. Als er een diagnose is kunnen wij vervolgens een behandelplan opstellen, wat we ook met u bespreken.